Company

We Team Up!

Frigotehna helps you in numerous ways by establishing the real contacts with the real people to get the job done the right way. With the help from our connections your needs and expectations will be brought to life.

Not just focusing on the business but building life long relationships!

We provide engineering, establishment and fabrication of all your ideas and requests bringing them to life so together we can make the Art Of Cooling!

The Frigotehna Team

Ние Се Здружуваме!

Фриготехна ви помага на многу начини, преку воспоставување на вистински контакти со вистинските луѓе за работата да се заврши на вистински и правилен начин. Со помош на нашите врски вашите потреби и очекувања ќе ги оживееме.

Не се фокусираме само на бизнис туку и изградба на доживотни врски!

Ние обезбедуваме инженеринг, воспоставување и изработка на сите ваши идеи и барања носејќи ги во живот, па заедно можеме да ја направиме Уметноста во ладењето!

Тимот на Фриготехна